Συνεγαρμός Vedo : ασφαλή συστήματα που σας ειδοποιεί αμέσως με live streaming

Η Comelit διαθέτει μια σειρά από ενσύρματα και ασύρματα συστήματα ασφαλείας (Vedo tradittional και Vedo full radio). Το ενσύρματο σύστημα, μπορεί να μεταδώσει ζωντανά βίντεο, δίνοντάς σας τη δυνατότητα ελέγχου του χώρου στέλνοντας πληροφορίες για το συμβάν που ενεργοποίησε το συναγερμό.


VEDO: το μόνο σύστημα που σας ειδοποιεί με ζωντανό βίντεο. Ακόμα και όταν είστε μακριά από το σπίτι.


Vedo Full Radio : το ασύρματο σύστημα εγκατάστασης. Χωρίς άγχος!